Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Eusphalerum) adustum (Heer, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek górski, znany z całej środkowej Europy, wykazywany również z północnych części Włoch i Bałkanów. W Polsce dość rzadko notowany, przy tym większość danych oparta na znaleziskach sprzed przeszło stu laty. Występuje w drzewostanach dolnoreglowych i na polanach docierając do strefy subalpejskiej, wiosną poławiany na kwitnących wierzbach, olchach, głogach i roślinach runa.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1886); Górny Śląsk: Racibórz (Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Pfeil 1866, Letzner 1870, Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Redtenbacher L. 1858, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Ustroń (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886), Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Pieniny (Szujecki A.*); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b); Polska (Horion 1963); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1963); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913)