Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Eusphalerum) lapponicum (Mannerheim, 1831)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek prawdopodobnie borealno-górski, znany z całej Fennoskandii i gór środkowej Europy. W Polsce jest nadzwyczaj rzadko spotykanym chrząszczem. Znany dotychczas tylko z dwu okazów złowionych w 1912 roku na Śnieżniku; inne dawniejsze dane były błędne, gdyż oparte były na złym oznaczeniu (Polentz 1943). Według A. Horiona (1963) dawne dane o występowaniu w Karkonoszach (Letzner 1884g, 1886, Gerhardt 1910, Horion 1951) należy odnieść do innego gatunku — Eusphalerum minutum (Fabr.). Znajdowany wiosną na kwitnących wierzbach i knieci błotnej — Caltha palustris L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Dolny Śląsk: Wrocław (Benick 1949); Sudety Wschodnie (Letzner 1884g, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Benick 1936, Benick 1943, Benick 1949, Polentz 1943, Horion 1951, Horion 1963, Smetana 1967); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Sudety» (Ganglbauer 1895, Reitter 1909, Bernhauer i Schubert 1910, Horion 1963); «Beskidy» (Horion 1963)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowisko wątpliwe