Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Eusphalerum) marshami (Fauvel, 1869)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany głównie z pogórzy i gór w środkowej Europie, notowany również z Francji, północnych części Włoch, i Bałkanów. Wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie lokalnie spotykany. Dane o występowaniu w Polsce, oparte na znaleziskach z ubiegłego stulecia, wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Poławiany na kwitnących roślinach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1886); «Śląsk» (Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1963); «Galicja» (Jakobson 1908); «Karpaty» (Ganglbauer 1895, Łomnicki M.A. 1913); «Sudety» (Horion 1963); «Beskidy» (Wanka 1927, Horion 1963)