Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Eusphalerum) primulae (Stephens, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w południowej, zachodniej i środkowej Europie, przy tym w miarę posuwania się na północ i na zachód coraz rzadziej spotykany. W Polsce znany z nielicznych stanowisk. Poławiany wiosną na kwitnących roślinach zielnych, tarninach i głogach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916, Horion 1963
KFP 6 Dolny Śląsk Pątnów Legnicki woj. Legnica Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 6 Dolny Śląsk Zimna Woda woj. Legnica Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d
KFP 6 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Częstochowa Lgocki 1908
KFP 6 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Gerhardt 1866
KFP 6 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Letzner 1871
KFP 6 Beskid Zachodni Letzner 1886, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967
KFP 6 Beskid Zachodni Przehyba Szujecki A.*
KFP 6 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 6 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963
KFP 6 «Pomorze Północne» Horion 1951
KFP 6 «Prusy» Zebe G. 1852, Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888
KFP 6 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889, Jakobson 1908
KFP 6 «Prusy Zachodnie» Horion 1963
KFP 6 «Śląsk» Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963
KFP 6 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884

Uwagi:
Dolny Śląsk: — locus typicus! dla Anthobium primulae a. rufipenne Gerh.