Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Eusphalerum) pseudaucupariae (Müller, 1917)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany głównie z górskich obszarów środkowej Europy, wykazywany również z Francji, Belgii, północnych Włoch, i Karelskiej SRR. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany, w górach dochodzący do 2000 m n.p.m. Znajdowany na kwitnących brzozach, wierzbach i jarzębinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Dolny Śląsk Chwalęcin woj. Wałbrzych Gerhardt 1901, Gerhardt 1910
KFP 6 Dolny Śląsk Legnica Horion 1935, Horion 1963
KFP 6 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1913, Horion 1935, Horion 1963
KFP 6 Sudety Wschodnie Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1886, Horion 1963
KFP 6 Beskid Zachodni Kiesenwetter 1870, Nowicki M. 1873, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967
KFP 6 Beskid Wschodni Brylińce koło Przemyśla Trella 1932
KFP 6 Tatry Kiesenwetter 1870, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1913
KFP 6 «Śląsk» Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 6 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1908
KFP 6 «Karpaty» Ganglbauer 1895, Jakobson 1908, Bernhauer i Schubert 1910, Scheerpeltz 1925
KFP 6 «Sudety» Kiesenwetter 1870, Ganglbauer 1895, Jakobson 1908, Reitter 1909, Bernhauer i Schubert 1910, Pax 1921, Scheerpeltz 1925
KFP 6 «Beskidy» Reitter 1909