Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Eusphalerum) rectangulum (Fauvel, 1870)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany z Belgii, Holandii, Francji, Włoch oraz górskich obszarów w całej środkowej Europie. Spotykany najczęściej lokalnie i rzadko. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, przy tym większość danych oparta jest na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Znajdowany na kwitnących krzewach i roślinach zielnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1884g, Letzner 1886); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1884g, Letzner 1886, Eppelsheim 1878, Horion 1963); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1884g, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny (Tenenbaum 1931); Tatry (Tenenbaum 1931); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Reitter 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Eppelsheim 1878); «Beskidy» (Reitter 1870, Reitter 1909, Horion 1963)