Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Eusphalerum) semicoleoptratum (Panzer, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w górach i na pogórzach środkowej Europy, wykazywany również z północnych i środkowych Włoch oraz z północnych Bałkanów. W Polsce dość rzadko notowany, przy tym większość danych oparto na znaleziskach sprzed przeszło stu laty. Znajdowany na kwitnących wierzbach i pełniku europejskim — Troillus europaeus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Szulczewski 1947, Myrdzik 1933); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1886); Górny Śląsk: Racibórz (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Reitter 1870, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1963); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)