Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Eusphalerum) signatum (Märkel, 1857)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany prawie z całej środkowej Europy, na zachód sięgający do Holandii, Belgii i Francji, a na południe do północnych Włoch. W Polsce znany zaledwie z kilku stanowisk. Występuje na terenach pagórkowatych i górzystych, wyjątkowo na nizinach. Poławiany na trawach i roślinach zielnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Pax 1937); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Stefek 1939, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1908)