Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Pareusphalerum) atrum (Heer, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i południowej Europie oraz w zachodniej części środkowej Europy, występujący głównie na terenach górzystych. Wzmianki o występowaniu w południowej Polsce są niepewne i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami z uwagi na dalekie rozmieszczenie ogólne i brak omawianego gatunku w krajach sąsiednich. Znajdowany przeważnie wiosną na pobrzeżach lasów — na kwitnących krzewach i drzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Fejfer F. 1924); Nizina Sandomierska: Aleksandrów woj. Zamość (Tenenbaum 1918)