Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Pareusphalerum) florale (Panzer, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek występujący głównie w środkowej Europie, na zachód sięgający do północnej i wschodniej Francji, a na południe do północnych Włoch, Jugosławii i Siedmiogrodu, wykazany nadto z Syberii. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju. Występuje zarówno na nizinach jak i w górach, docierając do strefy kosodrzewiny. Poławiany wiosną na kwitnących roślinach zielnych i krzewiastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922
KFP 6 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Wola Justowska Łomnicki M.A. 1886
KFP 6 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 6 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 6 Beskid Zachodni Letzner 1871, Letzner 1886, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967
KFP 6 Beskid Wschodni Łomnicki M.A. 1886
KFP 6 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 6 Pieniny Tenenbaum 1931, Bernhauer 1932, Roubal 1936c
KFP 6 Polska Łomnicki M.A. 1913, Scheerpeltz 1933, Horion 1963
KFP 6 «Prusy» Lentz 1857, Lentz 1879, Seidlitz 1874, Horion 1963
KFP 6 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889
KFP 6 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912
KFP 6 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 6 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 6 «Sudety» Gerhardt 1910
KFP 6 «dolina Odry» Reitter 1870

Uwagi:
Pieniny: Pustelnia (Św. Kingi) — locus typicus! dla Anthobium florale var. tenenbaumi Bernh.