Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acrolocha sulcula (Stephens, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej Europie i zachodniej części środkowej Europy, notowany nadto z południowych części Szwecji i Finlandii oraz z Karelskiej SRR. Występowanie omawianego gatunku w Polsce wymaga potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż dotychczasowe wzmianki o występowaniu w Sudetach i na Śląsku opierają się tylko na jednym okazie jakoby znalezionym w Górach Kłodzkich (Gerhardt 1907b, 1910). Ogólnikowe wiadomości o występowaniu w Prusach i na Pomorzu odnoszą się do stanowisk leżących poza naszymi granicami. Spotykany późną jesienią na pastwiskach w powierzchniowej warstwie ekskrementów krowich i końskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Gerhardt 1907b, Gerhardt 1908f, Gerhardt 1910), Kłodzko (Kuhnt 1912); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951, Horion 1963); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Uhmann 1928b); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1924)