Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hapalaraea (Dropephylla) elegans (Kraatz, 1858)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek europejski, znany z nielicznych rozproszonych stanowisk, notowany z Pirenejów, Nadrenii, południowych Włoch, Sudetów i Beskidów. Wzmianki o występowaniu w Sudetach opierają się jedynie na wiadomości sprzed przeszło stu laty, podanej przez Kraatza (1858) oraz na podstawie okazu typowego pochodzącego z Kłodzka (Lohse 1964). Obecnie występowanie w Polsce winno być udokumentowane nowymi materiałami. Warunki ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Kotlina Kłodzka (Kraatz 1858, Redtenbacher L. 1858, Letzner 1871, Ganglbauer 1895); Sudety Wschodnie (Gutfleisch 1859, Bach 1860, Schwarz E. 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Schilsky 1888, Ganglbauer 1895, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1935, Lohse 1964); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Sudety» (Horion 1963); «Beskidy» — bez miejscowości (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Horion 1935, Horion 1963)

Uwagi:
Sudety Zachodnie: — terra typica! dla Omalium elegans Kraatz