Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hapalaraea (Dropephylla) vilis (Erichson, 1840)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, notowany również z nielicznych stanowisk w Skandynawii. W Polsce notowany zaledwie z kilku stanowisk, przy tym odnośne dane opierają się na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet stu laty. Znajdowany pod korą drzew iglastych i liściastych, zwłaszcza w chodnikach korników, nadto w murszu starych pni i pniaków, a wiosną na kwitnących roślinach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Horion 1963); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zwierzyniec koło Krakowa (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1963); Sudety Wschodnie: Grupa Śnieżnika (Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910, Horion 1963); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)