Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scymnus (Scymnus) rufipes (Fabricius, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku nie jest dobrze poznany z powodu utrzymujących się dotąd niejasności taksonomicznych. Pewne oznaczenie okazów uzyskuje się tylko przez zbadanie organu genitalnego samca. W przeciwieństwie do dawnych danych o występowaniu S. (S.) rufipes Fabr. w północnej i środkowej Europie, H. Fürsch (1967) podaje go jako gatunek zachodniośródziemnomorski. Według B. Bielawskiego (1971) wszystkie dane o występowaniu tej biedronki w Polsce należy odnieść do innego gatunku — S. (S.) mimulus Capra et Fürsch. Z. Stebnicka (1972) wykazuje z Polski oba gatunki. Występowanie w Polsce S. rufipes wydaje się nam jednak, wbrew stwierdzeniu Z. Stebnickiej, wątpliwe, gdyż pogląd H. Fürscha o ograniczeniu areału do zachodniej części Podobszaru Śródziemnomorskiego jest solidnie udokumentowany.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Chełmek i Lipowiec koło Chrzanowa (Stebnicka 1972); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków - Krzemionki, Wola Justowska, Przegorzały (Stebnicka 1972); Nizina Sandomierska: Kłaj koło Bochni (Stebnicka 1972)