Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Scymnus (Scymnus) rufipes (Fabricius, 1798)
Opis w KFP:
[tom 13]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku nie jest dobrze poznany z powodu utrzymujących się dotąd niejasności taksonomicznych. Pewne oznaczenie okazów uzyskuje się tylko przez zbadanie organu genitalnego samca. W przeciwieństwie do dawnych danych o występowaniu S. (S.) rufipes Fabr. w północnej i środkowej Europie, H. Fürsch (1967) podaje go jako gatunek zachodniośródziemnomorski. Według B. Bielawskiego (1971) wszystkie dane o występowaniu tej biedronki w Polsce należy odnieść do innego gatunku — S. (S.) mimulus Capra et Fürsch. Z. Stebnicka (1972) wykazuje z Polski oba gatunki. Występowanie w Polsce S. rufipes wydaje się nam jednak, wbrew stwierdzeniu Z. Stebnickiej, wątpliwe, gdyż pogląd H. Fürscha o ograniczeniu areału do zachodniej części Podobszaru Śródziemnomorskiego jest solidnie udokumentowany.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 13 Górny Śląsk Chełmek i Lipowiec koło Chrzanowa Stebnicka 1972
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków - Krzemionki, Wola Justowska, Przegorzały Stebnicka 1972
KFP 13 Nizina Sandomierska Kłaj koło Bochni Stebnicka 1972