Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hapalaraea (Hapalaraea) pygmaea (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek szeroko rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i południowej części Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Francji, środkowych. Włoch, Jugosławii i Siedmiogrodu. W Polsce wykazany zaledwie z kilku stanowisk. Spotykany od wiosny do jesieni w zmurszałych drzewach liściastych, w gniazdach dziuplaków, hubach, wśród mchów i listowia przy podstawie pni, a wiosną na kwiatach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Górny Śląsk: Murcki koło Tych (Kolbe W. 1931); Sudety Wschodnie (Letzner 1884g, Letzner 1886, Gerhardt 1916, Pax 1921); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: Turnica pod Przemyślem (Trella 1930b, Trella 1938); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Horion 1963); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1963); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913)