Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omalium exiguum Gyllenhal, 1810
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i skrajnych prowincji północnych Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Hiszpanii i Włoch. Wszędzie, również w Polsce, rzadko spotykany. Występuje pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, pod padliną i ekskrementami zwłaszcza ptaków, na miejscach bagnistych pod ściętą trzciną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: