Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omalium exiguum Gyllenhal, 1810
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i skrajnych prowincji północnych Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Hiszpanii i Włoch. Wszędzie, również w Polsce, rzadko spotykany. Występuje pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, pod padliną i ekskrementami zwłaszcza ptaków, na miejscach bagnistych pod ściętą trzciną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Słubice Neresheimer i Wagner H. 1939
KFP 6 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1890, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1924, Scholz R. 1924, Polentz 1932b, Horion 1963
KFP 6 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 6 «Prusy» Lentz 1866, Horion 1951
KFP 6 «Śląsk» Gerhardt 1902, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 6 «Galicja» Jakobson 1908