Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omalium septentrionis Thomson, 1857b
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w północnej części Palearktyki, znany z całej; północnej i środkowej Europy, na wschód sięgający w Syberii po Bajkał. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany. Występuje w gnijących szczątkach roślinnych, zwłaszcza grzybach, pod padliną i w chodnikach gryzoni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1931); Sudety Wschodnie (Pax i Maschke 1935); Beskid Zachodni: Wisła (Stefek 1939); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1938); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Reitter 1909, Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Horion 1963)