Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scymnus (Pullus) auritus Thunberg, 1795
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek południowopalearktyczny, rozpowszechniony w całej Europie, docierający w Fennoskandii do skrajnych prowincji północnych. W Polce występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych gór, nie był jednak jeszcze notowany z niektórych krain. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie, występując na krzewach i drzewach liściastych. Na wiosnę występuje przeważnie na kwitnących czeremchach i głogach, latem na dębach, grabach, lipach, i bzie czarnym, a zimą w ściółce. Był notowany jako zoofag odżywiający się roztoczami żerującymi na dolnej stronie liści dębów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Pobrzeże Bałtyku Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916
KFP 13 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1879
KFP 13 Pojezierze Pomorskie Szczecin Bielawski 1962
KFP 13 Pojezierze Mazurskie Olsztyn Bielawski 1962
KFP 13 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska - Szeroki Bór Nunberg 1976c
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Brudzyń, Poznań Szulczewski 1922
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Żary Wagner H. 1941
KFP 13 Nizina Mazowiecka Bielawski 1961, Bielawski 1962, Czechowska i Bielawski 1981
KFP 13 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 13 Górny Śląsk Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Stebnicka 1972
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Bielany Kotula 1873
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Bielawski 1962
KFP 13 Wyżyna Małopolska Chrobierz i Młodzawy i koło Pińczowa Bielawski 1962
KFP 13 Wyżyna Małopolska Goszcza koło Miechowa Stebnicka 1972
KFP 13 Roztocze Florianka woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 13 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910
KFP 13 Beskid Zachodni Stebnicka 1972
KFP 13 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c
KFP 13 Bieszczady Bielawski 1971
KFP 13 Polska Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959
KFP 13 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 13 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 13 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873