Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Porrhodites fenestratus (Zetterstedt, 1828)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek borealno-górski, znany z północnej części Fennoskandii oraz nielicznych rozproszonych stanowisk reliktowych w górach środkowej Europy. W Polsce odkryty przed przeszło 60 laty i od tego czasu powtórnie nie znaleziony. Warunki ekologiczne słabo poznane. Spotykany przeważnie w dolinach rzecznych pod kamieniami, rozkładającymi szczątkami roślinnymi, ekskrementami i padliną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: dolina rzeki Wilczki (Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d, Horion 1963); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)