Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olophrum assimile (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Szeroko rozmieszczony gatunek od Wysp Brytyjskich, północnej Fennoskandii i Karelskiej SRR przez całą środkową Europę aż do północnej i wschodniej Francji, Szwajcarii, Jugosławii i Rumunii. W Polsce prawdopodobnie na całym obszarze od Bałtyku do Tatr, nie znany jednak jeszcze z wielu krain. Występuje głównie w dolinach rzecznych i na pobrzeżach trzcinowisk, pod napływkami i gnijącymi resztkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Scheerpeltz 1929, Bartoszyński 1937, Horion 1963); Pojezierze Pomorskie: Kaczynos woj. Elbląg (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Breymeyer 1966, Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Scheerpeltz 1929); Wyżyna Małopolska: Łobodno koło Częstochowy (Szujecki A.*); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Bach 1860, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Scheerpeltz 1929, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Scheerpeltz 1929, Trella 1930b); Tatry (Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Bach 1860, Horion 1963); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1963); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Miller 1868)