Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olophrum assimile (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Szeroko rozmieszczony gatunek od Wysp Brytyjskich, północnej Fennoskandii i Karelskiej SRR przez całą środkową Europę aż do północnej i wschodniej Francji, Szwajcarii, Jugosławii i Rumunii. W Polsce prawdopodobnie na całym obszarze od Bałtyku do Tatr, nie znany jednak jeszcze z wielu krain. Występuje głównie w dolinach rzecznych i na pobrzeżach trzcinowisk, pod napływkami i gnijącymi resztkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Scheerpeltz 1929, Bartoszyński 1937, Horion 1963
KFP 6 Pojezierze Pomorskie Kaczynos woj. Elbląg Lentz 1879
KFP 6 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Szujecki 1966
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Brudzyń Szulczewski 1922
KFP 6 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Breymeyer 1966, Szujecki 1968
KFP 6 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910
KFP 6 Górny Śląsk Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1937
KFP 6 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Scheerpeltz 1929
KFP 6 Wyżyna Małopolska Łobodno koło Częstochowy Szujecki A.*
KFP 6 Nizina Sandomierska Ispina woj. Kraków Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886
KFP 6 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Bach 1860, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Beskid Zachodni Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Scheerpeltz 1929, Pawłowski J. 1967
KFP 6 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Scheerpeltz 1929, Trella 1930b
KFP 6 Tatry Nowicki M. 1873
KFP 6 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963
KFP 6 «Prusy» Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Bach 1860, Horion 1963
KFP 6 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1963
KFP 6 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 6 «Karpaty» Miller 1868