Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i południowej części Fennoskandii przez całą Europę aż do Francji i północnych Włoch. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje na wilgotnych miejscach w pobliżu wód i w lasach łęgowych, pod opadłym listowiem, wśród mchów i w grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Stogi (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Judyty woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Szulczewski 1947, Skwarra 1929); Dolny Śląsk (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Scheerpeltz 1929); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1937); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Scheerpeltz 1929); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Kelch 1846, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Śląsk» (Kolbe W. 1892, Kuhnt 1912, Horion 1963)