Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej północnej i środkowej Europie, notowany nadto ze Szwajcarii, Włoch i Bułgarii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w północnej i południowej części kraju. Występuje zarówno na terenach nizinnych jak i wysoko w górach, docierając do wysokości około 2700 m n.p.m. Występuje na wilgotnych, ocienionych miejscach pod mchem i opadłym listowiem, pod krzakami wierzb na pobrzeżach wód, w kępach mchu na torfowiskach, a w strefie alpejskiej pod kamieniami na obrzeżach płatów topniejącego śniegu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.