Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amphichroum hirtellum (Heer, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek górski o zasięgu ograniczonym do obszaru alpejskiego. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne wzmianki o występowaniu w Prusach są niewiarygodne. A. Horion (1963) wspomina o dwu okazach muzealnych z załączoną etykietką «Gdańsk», ale jednocześnie ten sam autor uważa, że chrząszcze były błędnie zaetykietowane. Znajdowany na łąkach górskich, pod kamieniami na pobrzeżach potoków i jezior, na kwitnących krzewach olszy zielonej — Alnus viridis (Chaix) Lam. et Dc. oraz na modrzewiach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Prusy» (Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Jakobson 1908, Tenenbaum 1923)