Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lesteva longoelytrata (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony prawie w całej Europie, wykazany nadto z Kaukazu i Azji Mniejszej. Aczkolwiek nie znany jeszcze z wielu krain, występuje w Polsce prawdopodobnie na całym obszarze. Znajdowany głównie na pobrzeżach wód w glebie, pod kamieniami, opadłym listowiem, napływkami i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Dommer 1850, Lentz 1857); Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Wagner H. 1941); Nizina Mazowiecka (Jakobson 1908); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1879, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra (Letzner 1871, Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Waga 1857, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie: Łysica (Szujecki A.*); Wyżyna Lubelska: Żdżanne woj. Chełm (Wańkowicz 1878); Sudety Zachodnie (Kraatz 1858, Letzner 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907, Tomaszewski 1932); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Schwarz E. 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1892b, Kolbe W. 1892, Scholz R. 1929f); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1852, Letzner 1871, Letzner 1886), Barania Góra (Kotula 1873, Nowicki M. 1873), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny (Szujecki A.*); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Dommer 1850, Lentz 1879); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Tenenbaum 1923); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Letzner 1849d)