Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lesteva nivicola Fauvel, 1872
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej Europie, poza tym znany z nielicznych stanowisk w Holandii, Belgii, Szwajcarii i północnych Włoszech. Z Polski dotąd nie podawany, na pewno szerzej rozsiedlony. Występuje na obszarach górzystych docierając do strefy subalpejskiej. Znajdowany nad potokami wśród mchów przy wyciekach wodnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Bieszczady Szujecki A.*