Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Psephidonus kunzei danieli (Smetana, 1959b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Podgatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, niedawno opisany z Tatr słowackich i Zakopanego. Wymagania ekologiczne słabo poznane, na Babiej Górze znajdowany w lecie nad potokami na wysokości 700-900 m n.p.m. (J. Pawłowski 1967).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Smetana 1959b); Tatry (Palm 1961, Lohse 1964)