Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psephidonus nigrita (Müller, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, znany dotychczas ze Szwecji, gór i podgórzy w środkowej Europie, Francji, Szwajcarii oraz południowej Europy. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany na pobrzeżacli potoków pod kamieniami, wśród mchów i w glebie między korzeniami roślin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lubsko (Weise 1872); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Koltze 1873, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Letzner 1871, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Tenenbaum 1931, Pawłowski J. i Szujecki 1931, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: Turnica pod Przemyślem (Trella 1930b, Trella 1938); Pieniny (Tenenbaum 1931, Smetana 1959b); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963); «Sudety» (Horion 1963)