Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psephidonus suturalis (Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek występujący w wyższych strefach Pirenejów i Alp. O danych odnośnie zasiedlenia Prus i Śląska wątpi A. Horion (1963). Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, wzmianki ogólnikowe o występowaniu w Polsce omawianego gatunku zdają się być niewiarygodne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912
KFP 6 «Śląsk» Letzner 1886, Schilsky 1888, Reitter 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913
KFP 6 «Sudety» Horion 1951