Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthophagus (Phaganthus) caraboides (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony w całej północnej i środkowej Europie, na południe sięgający do północnych części Hiszpanii i Włoch, Chorwacji, Bośni i Rumunii. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje na niezbyt wilgotnych glebach i pobrzeżach wód, wiosną na kwitnących krzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Horion 1963); Pojezierze Pomorskie: Węgry woj. Elbląg (Timm 1929); Pojezierze Mazurskie: Szeroki Bór w Puszczy Piskiej (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany i Natolin (Szujecki 1968); Podlasie: Międzyrzec Podlaski (Szujecki 1969); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Kraatz 1858, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Lgocki 1908, Gerhardt 1910, Polentz 1935); Roztocze: Szarowola woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1910, Koch C. 1934); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Koch C. 1934); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Nowicki M. 1873, Kotula 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879, Lentz 1886, Pfeil 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1886)