Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthophagus (Phaganthus) praeustus Müller, 1821
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek górski, zamieszkujący zachodnią, środkową i południową Europę. Stanowiska na Śląsku Górnym i w Górach Izerskich, jak i występowanie tego gatunku w Polsce wymagają potwierdzenia nowym materiałem, gdyż odnośne dane oparte były na niesprawdzonych wiadomościach sprzed przeszło stu laty. Według A. Horiona (1963) pewne stanowiska, leżące na wschodniej granicy zasięgu, znane są z Saksonii i Czech. Znajdowany na pobrzeżach strumieni leśnych i bajorek — pod kamieniami, wśród żwiru i piasku, wiosną na kwitnących krzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Radonia woj. Katowice (Reitter 1870); Sudety Zachodnie: Góry Izerskie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1908); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913)