Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthophagus (Anthophagus) alpinus (Paykull, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek borealno-górski, znany z Wysp Brytyjskich, północnej części Fennoskandii, Alp, Sudetów, Beskidów, Karpat i Siedmiogrodu. Z uwagi na skryty sposób życia rzadko spotykany. W Polsce znany z południowej części kraju, o występowaniu w Gdańsku i Prusach wątpi A. Horion (1963). Występuje głównie w gniazdach świstaków, wiosną niekiedy na krzewach i kwitnących roślinach zielnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.