Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthophagus (Dimorphoschelus) angusticollis (Mannerheim, 1831)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek europejsko-syberyjski, rozmieszczony w Europie od Finlandii i Karelskiej SRR przez całą środkową Europę aż do wschodniej Francji, północnych Włoch, Jugosławii i Rumunii, notowany nadto z Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje głównie na terenach pagórkowatych i górzystych w pobliżu strumieni i potoków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Horion 1963); Dolny Śląsk: Sobótka (Gerhardt 1919), Wrocław (Polentz 1942); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Lgocki 1908, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Koch C. 1934); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Koch C. 1934); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Trzy Korony (Tenenbaum 1931), Potok Św. Kingi (Koch C. 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879, Lentz 1886, Pfeil 1857, Horion 1951, Horion 1963); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1886, Kuhnt 1912)