Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthophagus (Dimorphoschelus) melanocephalus Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszaru alpejskiego. Z krajów sąsiadujących z Polską nie znany. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, wzmianki o występowaniu w Sudetach Wschodnich wydają się niewiarygodne. W Alpach występuje ponad górną granicą lasów w strefie kosodrzewiny i hal do około 2300 m n.p.m. Poławiany lokalnie i dość rzadko w gniazdach świstaków oraz na kwitnących krzewach i roślinach zielnych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.