Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eudectus giraudi Redtenbacher, 1858
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek borealno-górski, znany z Wysp Brytyjskich i północnej części Fennoskandii oraz z Wogezów, Alp, Sudetów, Beskidów, Karpat i Siedmiogrodu. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk. Występuje w próchnie starych pni i pieńków drzew liściastych, zwłaszcza jaworu, buka i olchy, pod odstającą, pleśniejącą korą, w hubach i wśród mchów porastających pnie drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.