Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eudectus kulczynskii Rybiński, 1902
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek wymagający skrupulatnych badań. Znany dotychczas tylko z tatrzańskich okazów typowych. Według niektórych badaczy (na przykład Holdhaus-Deubel 1910) omawiany gatunek jest identyczny z Eudectus gerhardti Pietsch, opisanego z Sudetów. Okazy typowe były znalezione pod mchem i porostami na wysokości około 2500 m n.p.m.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: