Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coryphium letzneri Schwarz, 1873e
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, gdyż przez niektórych badaczy uważany za formę krótkoskrzydłą Coryphium angusticolle Steph. Wykazany poza Polską z nielicznych stanowisk w Słowacji, NRD, RFN i Austrii. Występuje zarówno na nizinach jak i w górach, wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. Wymagania środowiskowe nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kolbe W. 1918, Horion 1951, Lohse 1964); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928); «Śląsk» (Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Scheerpeltz 1925, Horion 1935); «Sudety» (Scheerpeltz 1925, Horion 1935)