Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Niphetodes eppelsheimi Ganglbauer, 1896
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Karpatach odnoszą się do obszaru leżącego poza naszą granicą. Dotychczas znany tylko z Karpat ukraińskich. Wymagania ekologiczne słabo poznane, na Howerli łowiony wśród traw i mchów.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Jakobson 1908); «Karpaty» (Horion 1951); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913)