Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Niphetodes redtenbacheri Miller, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek dotychczas znany tylko z Karpat ukraińskich. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w byłej Galicji oraz w Karpatach należy odnieść do obszaru poza naszą granicą. Wymagania środowiskowe słabo poznane, na Howerli znajdowany ponad górną granicą lasu na połoninach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.