Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Syntomium aeneum (Müller, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozpowszechniony głównie w północnej i środkowej Europie, nadto notowany z nielicznych stanowisk w Danii, Holandii, Belgii, Francji, północnych Włoszech, Chorwacji, Bośni i Siedmiogrodzie. W Polsce dość rzadko spotykany, przy tym nie znany z wielu krain, a w niektórych od przeszło stu lat nie poławiany. Występuje zarówno na terenach nizinnych jak i górskich, sięgając do górnej granicy lasu. Znajdowany najczęściej na wilgotnych miejscach, w próchniejących pniach i pieńkach, w hubach nadrzewnych, pod mchem i opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Pojezierze Pomorskie Kaczynos woj. Elbląg Lentz 1866, Lentz 1879, Czwalina 1872, Horion 1963
KFP 6 Pojezierze Mazurskie Bartoszyce Barkowski 1932, Horion 1963
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Lubsko woj. Zielona Góra Weise 1872
KFP 6 Dolny Śląsk Legnica Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Górny Śląsk Kolbe W. 1924, Polentz 1937
KFP 6 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Horion 1963
KFP 6 Sudety Zachodnie Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1886, Koltze 1873, Kolbe W. 1892, Gerhardt 1898, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910
KFP 6 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Bach 1860, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Beskid Zachodni Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1963
KFP 6 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 6 Bieszczady Szujecki A.*
KFP 6 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 6 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1963