Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek południowopalearktyczny, znany w Europie głównie z krajów śródziemnomorskich oraz z ciepłych terenów w środkowej części kontynentu. U nas dotychczas nie stwierdzony; ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Polsce opierają się na stanowiskach, leżących obecnie na wschód od naszej granicy. Istnieje jednak możliwość odkrycia go na terenach kserotermicznycli w południowej części kraju, gdyż notowany był ze Słowacji. Według A. Horiona (1961) w zbiorze K. Letznera znajduje się jeden okaz pochodzący jakoby ze Śnieżnika w Sudetach Wschodnich, ale z uwagi na wymagania termiczne omawianego gatunku występowanie jego tak wysoko w górach jest wątpliwe. Bionomia tego chrząszcza nie jest dobrze poznana; w Europie południowej znajdowany na dębach zwłaszcza na dębie omszonym — Quercus pubescens Willd. i Q. ilex L. oraz na sośnie Pinus halepensis Mill.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Horion 1961); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)