Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Elonium (Zonyptilus) pennifer lateralis (Fauvel, 1875b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Notowany przez H. Lgockiego na podstawie dwu okazów znalezionych w odchodach bydlęcych, jednak autor swą wzmiankę opatruje uwagą, że oznaczenia tych chrząszczy były niepewne. Jacentkovskij (1912b) odnosi te dane do Elonium pennifer araxis (Reitt.), co jednak jest jeszcze mniej prawdopodobne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Polska (Łomnicki M.A. 1913)