Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Planeustomus elegantulus (Kraatz, 1858)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do południowej Europy, ani w Polsce, ani w sąsiednich krajach nie występuje. Według A. Horiona (1935) dane o występowaniu omawianego gatunku w Głogowie i Legnicy należy odnieść do Planeustomus palpalis (Er.).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: