Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Planeustomus palpalis (Erichson, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową Europę, zwłaszcza jej część wschodnią, znany również z nielicznych stanowisk w południowo-wschodniej Anglii, Francji, Belgii, Danii i południowej Szwecji. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany na terenach nizinnych i pagórkowatych. Występuje na wilgotnych łąkach, zwłaszcza nad wodami, prowadzi nocny sposób życia, kryjąc się podczas dnia w próchnicy, pod kamieniami na szlamistych pobrzeżach oraz pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bethe 1868, Horion 1963); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1871, Lentz 1879, Horion 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Kolbe W. 1921b); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d), Wrocław (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków Dębniki (Rybiński 1897); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Strumień woj. Bielsko-Biała (Wanka 1920); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica — locus typicus! dla Planeustomus palpalis alutaceus Gerh.