Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthephilus omalinus (Erichson, 1840)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Prawdopodobnie gatunek borealno-górski, znany prawie z całej Europy, w Fennoskandii występujący głównie w skrajnych prowincjach północnych, notowany również z Kaukazu i Syberii. Występuje głównie na przedgórzach i w górach na pobrzeżach wód, skąd nieraz wodami powodziowymi znoszony na stanowiska nizinne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1887, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911); Górny Śląsk: Racibórz (Kolbe W. 1927); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Kolbe W. 1908, Kolbe W. 1931, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Bach 1860, Letzner 1871); Beskid Zachodni: Cieszyn i okolice (Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1908, Gerhardt 1910, Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1963); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1908); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)