Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carpelimus (Thinodromus) dilatatus (Erichson, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek zamieszkujący głównie północną Afrykę i południową Europę, na północ docierający do południowej części środkowej Europy, notowany również z Syrii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Pojawia się wiosną i jesienią na pobrzeżach potoków i rzek wśród żwiru i piasku, pod kamieniami i napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: