Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carpelimus (Boopinus) bilineatus (Stephens, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Szeroko rozpowszechniony gatunek w północnej części Palearktyki oraz we wschodniej części Ameryki Północnej. Inne dane z Afryki, Ameryki Południowej i Australii odnoszą się do innych gatunków. W Polsce, prócz wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Znajdowany na wilgotnych, szlamistych pobrzeżach wód, w pryzmach kompostowych, pod gnijącymi resztkami roślinnymi i nawozem na polach uprawnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie: Kaczynos woj. Elbląg (Lentz 1879), Przylep woj. Szczecin (Honczarenko 1970); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Szujecki 1968), Skierniewice (Szwejda 1974); Podlasie: Białystok (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Schwarz i Letzner 1874); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886), Zacisze woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912, Siemaszko i Siemaszko 1928, Siemaszko i Siemaszko 1932), Osiny pod Puławami (Honczarenko 1964); Roztocze: Szarowola woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Skawa (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1964); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny: Krościenko (Siemaszko i Siemaszko 1932); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Kielecka» (Jakobson 1908); «Gubernia Piotrkowska» (Jacentkovskij 1912b)