Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carpelimus (Troginus) despectus (Baudi a Selve, 1870)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie z wyjątkiem jej niektórych skrajnych części północnych i południowych, notowany również z Kaukazu. W Polsce bardzo rzadko spotykany, znany zaledwie z kilku stanowisk. Żyje w chodnikach wydrążonych przez siebie w glebie gliniastej i piaszczystej, zwykle na stromych pobrzeżach rzek oraz na pionowych ścianach dołów po wybranej glinie w pobliżu cegielni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Pojezierze Mazurskie Węgorzewo Vorbringer 1905, Horion 1963
KFP 6 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Szujecki 1968
KFP 6 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Horion 1963
KFP 6 Beskid Zachodni Olza Wanka 1927
KFP 6 Beskid Zachodni Cieszyn Kolbe W. 1928
KFP 6 «Prusy» Horion 1951
KFP 6 «Prusy Wschodnie» Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1935